Hur får man bort maskrosor och kirskål?

Johanna

Hej. Vi har flyttat in i en hyreslägenhet med liten gräsplätt på baksidan. Problemet är att det inte är gräs där. Det är maskrosor, kirskål, mossa och en massa andra sorters ogräs. Hur ska vi göra för att få en härlig gräsmatta utan allt detta i?

Odla Svarar: 

Hej Johanna! Jag förstår att Du vill få bort ogräset. Din gräsmatta har förmodligen varit misskött i många år. Det finns två vägar att gå: 1. Spruta bort allt grönt gräset inklusive det gräs som finns kvar med Round Up och vänta på effekt i 2-3 veckor. (Aternativt hyr en jordfräs och fräs upp gräsmattan och plocka bort allt ogräs.) Spruta inte när det blåser. Grundgödsla med Algomin trädgårdsgödsel och så i nytt gräs. Vattna ofta men lite så att gräsfröna får tillräcklig fukt för att gro. 2. Gödsla gräset med Stroller Kombi som innehåller ett medel som dödar alla tvåhjärtbladiga växter. (Alltså inte gräs). Denna gödsel kan man bara använda när medeldygnstemperaturen är över 15 grader. Produkten gödslar gräset och dödar ogräset. Så i nytt gräs på de kala fläckarna som bildas. Ta bort alla maskrosor i trädgården så att inte nya frön kan spridas till Din gräsmatta. I båda fallen måste Du underhålla Din gräsmatta för att den ska hålla sig fin. Ligger den i ett soligt och torrt läge så bör Du toppdressa den för att tillföra fuktighetshållande mullämnen. Gödsla sedan kontinuerligt med Algomin Gräsgödsel så kommer den att hålla sig vital i många år. Lycka till Jankov