Hur beskära/såga ner pil

Hej,
Jag bor i Göteborg och har vid mitt lantställe en ganska gles pilhäck som är ungefär 1,5 meter hög. Jag vill nu såga ner den så att den bli någon decimeter eller lite högre, för att göra så att den blir finare senare i år. Vad skall jag tänka på när jag gör detta? Jag är novis inom området, varför alla tips mottas tacksamt.

Med vänlig hälsning
Hans

Odla Svarar: 

Det är bara att såga, nu på vårvintern passar bra. Pil brukar komma fint efter sågningen, men du kan ju gödsla den lite om du vill under våren.

Sylvia