Hur beskära gullregn

På gården i vår Brf finns flera stora gullregnsbuskar. Vi skulle vilja få ner höjden på dessa. Hur gör man när man beskär gullregn?

/Ingen utsikt

Odla Svarar: 

Ni kan korta in tunga, äldre grenar intill en sidogren så att buskarna blir lägre och "lättare". Alla torra grenar kan ni utan vidare ta bort vid markytan. Ni kan beskära nu eller på vårvintern.

Sylvia