Hur är det med jorden

Hej
Vi har tagit bort en massa barrväxter (tuja, idegran mm) som vuxit sig alltför stora både på höjden och bredden. Skulle tro att de funnits på plats i 20-25 år. Har tänkt så gräsmatta och anlägga en perennrabatt i stället. Hur är det med denna jorden? Måste man ta bort den gamla jorden helt och lägga på ny eller räcker det att luckra upp den och lägga på ett tunnare lager ny jord samt gödsel?

Yvonne

Odla Svarar: 

Du behöver inte ta bort den men du får luckra upp ordentligt, tillföra mull- och näringsämnen som kompost och kogödsel och så matjord förstås. Blanda väl med den gamla jorden. Är den gamla jorden lerhaltig, kan du också blanda i grov sand.

Sylvia