Hundäxing i gräsmatta

Vet du något sätt att få bort hundäxing ur gräsmattan? Den växer både snabbare och kraftigare än gräsmattegräset och sprider sig snabbt, opåverkad av klippning.

Sara

Odla Svarar: 

Det var inte den lättaste frågan, eftersom hundäxing (Dactylis glomerata) odlas i stor utsträckning just i betesvallar och gräsmattor! Dvs. den kan ingå i vissa blandningar som man sår gräsmatta med. Hundäxingen är speciell för sin torktålighet, så den ingår i vallblandningar särskilt tänkta för Gotland, som är ett av de torraste områden i Sverige.

Så att få bort en sort av de olika grässorterna i en gräsmatta som redan är klar låter sig inte att göras i efterskott, utan man får välja en blandning som inte innehåller den oönskade sorten.

Sylvia