Humusjord

Jag har köpt några frön som ska planteras i humusjord. Vad är det för jord och var kan jag köpa denna?

Anne-Marie

Odla Svarar: 

Humus = lövjord eller annan organisk jord.

Jord består av organiska och oorganiska beståndsdelar. De organiska beståndsdelarna i jorden kallas humus och jord med ett stort innehåll av humus kallas humusjord, men även mulljord. Oorganiske beståndsdelar i jorden kallas för mineraler. Mineraljordar är t.ex. rena sandjordar.

Sylvia