Humle störar

Vi har köpt störar som humlen kan växa på. Men hur långa ska dom vara? Spelar det någon roll?

Frida

Odla Svarar: 

Det spelar roll bara så tillvida, att humlen blir rätt hög om den får klättra på någonting. Upp till 3 m bör de vara, men det kan ordnas även så att man reser 3-4 störar i trekant alt. fyrkant med så där 2 m emellan och fäster rep längst upp från en stör till en annan. Då kan humlen klättra vidare på repet mellan störarna om den vill växa mer.

Sylvia