Humle

Marina Haglund

Hej. När jag köper en liten humlaplanta, hur ser jag om det är en hon- eller hanplanta? Den har väl inga kottar än. Behöver jag båda sorter och isf hur många av varje. Alltså räcker det med en hanplanta till tre honplantor.

Odla Svarar: 

Humle är tvåbyggare, det vill säga att han- och honblommor sitter på olika plantor. Humle blommar under högsommaren. De små, ljusgula hanblommorna sitter i yviga, grenade blomställningar i bladvecken. De fem ståndarna producerar mycket pollen som vinden för med sig sedan. Samlingar av honblommor sitter i kompakta knippen som ser ut som små gröna kottar som växer under sommaren. 

Det går inte att se om en humleplanta är en han eller hon innan den blommar. Men ofta säljs de ju i märkta krukor där det står vilken den är. Du kan mycket väl bara ha en hanplanta till flera honor, det räcker. Särskilt om du planterar hanplantan i "vindriktiningen" så att vinden blåset från dess håll mot honorna. 

Sylvia