Höst klippning

Vi har Höstastrar som är cirka en meter höga, hur mycket ska man klippa ner dem inför vintern?

M.v.h. Göran

Odla Svarar: 

Ni kan antingen klippa ner dem till backen eller klippa först på våren. Är de mjöldaggiga, är det dock bättre att klippa ner nu och bränna klippet.

Sylvia