Höjer gödsling PH-värdet

Jag har ett land där jag har Hostor och Rhododendron. Har även planterat andra perenner där (ej surjordsväxter). Hur gör jag med gödsling? Höjer jag PH-värdet om jag gödslar?

Yvonne

Odla Svarar: 

Det beror på VAD du gödslar med. Är det kalk i gödseln så höjer det pH:n. Gödsla gärna med rododendrongödsel i så fall, men inte senare än vid midsommartid.

Sylvia