Hinkar av zink

Jag har på TV och i tidningar sett tips om att man kan plantera växter i gamla baljor eller hinkar av zink. Trivs verkligen växterna med att planteras direkt i dessa kärl?

Lisette 

Odla Svarar: 

Jag har inte sett någon undersökning huruvida växterna så småningom blir "förgiftade" av zinken. Men det eventuella hotet kan ju undvikas genom att man tar en bit tjock plast som man fodrar baljan med och planterar sedan.

Sylvia