Hästgödsel

Fick av grannen några lass hästgödsel (från närbeläget stall). Är nu tveksam till var jag skall sprida ut den. Perennrabatt, grönsaksland eller är den kanske helt olämplig?

Mycket tacksam för svar till novis i gammal trädgård.
Birgitta

Odla Svarar: 

Du kan använda det i både perennrabatt och grönsaksland, dessutom till buskar och fruktträd. Men den behöver komposteras ca. 1 år först, så den hinner "brinna" färdigt.

Om du alltså har möjlighet att få gödsel från en granne, så ha alltid en "brinnande" kompost på gång, medan du använder den äldre.

Sylvia