Hård jordyta - nytt gräs

Lisbeth

Har en ca 250 kvm stor yta med hårdpackad dålig (?) jord efter VoA-arbete, vill så gräsmatta. Hur gör jag?

Har följt råd och väntat med grässådd i torkan. Hur luckrar jag upp ytan? Nu har det kommit upp ogräs, mest svinmålla.

Vore tacksam för råd!

/Lisbeth

Odla Svarar: 

Hej Lisbeth

Mitt råd är att du ska fräsa upp ytan med jordfräs och samtidigt grundgödsla med Algomin trädgårdsgödsel, som innehåller allt som krävs för en god etablering av gräset. Jordfräs finns att hyra hos butiker med anknytning till skog, trädgård och jordbruk. Därefter räfsar du bort allt ogräs och stenar och jämnar till ytan.

Hos den du köper gräsfrö kan du låna såmaskin och gallervält. Om inte, välj en sådan butik. Kör över ytan när jorden är relativt torr med belastning på gallervälten. Därefter sår du med maskinen och kör då både kors och tvärs. Inställningen får du hjälp med av personalen i butiken.

Nästa steg är att köra över allt igen med gallervält med belastning. Därefter är det bara att vänta på grönskan som kommer inom två-tre veckor. Mållorna tyder på att det finns lite kväve i jorden och därför behöver du bara Algomin Trädgård. Till våren gödslar du med Algomin Gräsgödsel som är skonsam men effektiv. Du både kalkar och gödslar samtidigt. Tjälen kommer att bryta upp det kompakta längre ner i jorden under vintern.

Lycka till.

Med vänlig hälsning Jankov