Hård beskärning av klotlönn

KlotlönnHej
Vi har 3 klotlönnar vid vår tomtgräns, ca 13 år gamla. Vi tycker att de blivit alldeles för stora och skulle vilja beskära dem ganska hårt. Kan man göra det och i så fall när? Vi bor vid Vätterns östra sida.

Rådvill

Odla Svarar: 

Det är alltid svårt att "klippa träd per mail" utan att se dem, så jag föreslår att ni tar dit en arborist / trädvårdare (se Gula sidorna) som åtgärdar dem åt er.

Sylvia