Har sått sparris

Jag har sått sparris och de är ca 30 cm höga och har några skott per planta. Jag undrar om de skall planteras ut i landet nu eller om jag skall behålla de i kruka i ett växthus. Klarar de vintern eller skall jag ta in dem?

Fredrik

Odla Svarar: 

Sätt ut dem på växtplatsen i ett dike. När de rotat sig nästa sommar kan du fylla upp diket så att rötterna kommer djupt. Påföljande sommar får de växa till sig och sedan kan du börja skatta påföljande vår.

Göran