Hamla Pil

Hej!
Jag undrar hur man bäst beskär (hamlar?) en pil som vuxit sig alltför stor. Den är ca 8m hög med långa grenar, både kraftigare och tunnare. Trädet tar mycket ljus från övriga trädgården så vi vill minska ner det.

Tua

Odla Svarar: 

Om det är ett träd med stam så hamlar man där grenarna växer ut. Man lämnar kvar ca. 10 cm av grenarna, men man tar helt bort de grenar man tycker är för mycket, i första hand av de äldsta. Man kan också göra så att man tar bort alla de äldsta grenarna och lämnar kvar några av de yngre så att de bildar ett harmoniskt träd. Då står inte trädet kalt någon tid i väntar på nya grenar.

Är det en buske, dvs. den har flera grova grenar ända nerifrån marken, så hamlar man där nere, man lämnar sådär 20 cm. Alternativt gör man som ovan, tar bort de äldre grenarna helt och lämnar kvar några av de unga.

Sylvia