Hagtorn och täckbark

Jag har en hagtornshäck som nog härstammar från 1920-talet. Eftersom den är väldigt jobbig att rensa fick jag rådet att använda markduk och täckbark, så förra sommaren testade jag att göra så på den sida som vetter mot trottoaren. I år ser häcken helt eländig ut på det partiet, är det så att hagtornshäck inte tål den sortens behandling? Jag tycker att sådan här häck är ett slags kulturarv, så jag vill absolut inte ta död på den.

Tack och hej!
Anna

Odla Svarar: 

Det minskar möjligen häckens möjlighet att få regnvatten, beroende på vilken sorts duk du har. Täckbark drar dessutom kväve ur jorden om den har markkontakt och inte ligger helt på markduken. Men jag kan också tänka mig att det har blivit för tätt under duken och barken - häckens rötter får helt enkelt ingen luft, vilken de ju behöver för att inte murkna. Det ska vara rejäla öppningar och rätt sorts duk, inte den för vägbotten utan en speciell planteringsfolie. Detta gäller även andra buskar och träd, inte bara hagtorn.

Sylvia