Häggträd

Ann-Britt Timmermann

På vår kolonilott står ett stort, högt häggträd. Hur går jag till väga för att få ner höjden på trädet?

Odla Svarar: 

Hej!

Är häggen enstammig, kan kanske kronreducering göras. Det betyder att man glesar ut och minskar kronan. Om ni vill att häggen fortfarande ska vara vacker och pryda sin plats, är det kanske en idé att beställa en arborist som kommer till kollot och åtgärdar den. Arborister hitta du på Gula Sidorna.

Är häggen flerstammig, kan den glesas ut så att man tar bort några av de högsta stammarna helt, nere vid markytan. Även här kan en arborist bedöma och åtgärda om ni vill det.

Med vänlig hälsning Sylvia