Häggspinnmal

Våra häggar är översållade med väv som kapslar in bladen. Jag förmodar att det är spinn. Det är ju svårt att spruta ett helt häggträd. Hur kan man hjälpa trädet? Är det i längden farligt för hela trädet? Det var likadant förra året.

Hälsningar Maria

Odla Svarar: 

Det är häggspinnmal. Angreppet brukar upphöra efter några år, eftersom larverna äts upp av parasitsteklar. Häggen klarar uppätningen flera år i rad, men det är ju inte vackert, förstås, så egentligen behöver det inte behandlas.

Det finns dock biologisk bekämpning att köpa, Bacillus thuringiensis var.
kurstaki
. Används när larverna dyker upp. Köps hos plantskolor eller på Internet.

Sylvia