Häggmisplar

Hej!
Har haft björkar som skydd/"häck" i över 40 år - nu är de nedtagna och stubbarna är nedfrästa. Häggmispel har jag tänkt i stället plantera. - Norrtälje vid kusten ligger stugan - insynsskydd - skall det vara - men ej för tätt. Gärna mer åt trädhållet än buskar. Önskemål är att de skall vara max 3-4 meter höga vid fullfuxen längd.

1. Vilken sort skall jag välja?
2. Hur skall de planteras? - Precis där björkarna stått - eller emellan? - Eller?
3. Hur tätt?

Anette

Odla Svarar: 

Du kan välja den vanliga Amelanchier spicata, som är den mest oömma.

Om det inte ska bli heltäckande och tät, så räcker det med 2 plantor per meter om du tänkt klippa något, i friväxande form räcker det med 1 planta/m.

Plantera inte dem just där björkarna stått, det kan finnas rötter kvar i marken som senare får "förmultningssvampar" och som kan även gå på friskt ved.

Sylvia