Häckplantering

Kjell Gustafsson

Önskar plantera en häck med thuja Smaragd, om möjligt snarast möjligt! Är det OK i Halmstad trakten? Plantavstånd - Hur många på metern - ny jord? V.hälsningar /Kjell

Odla Svarar: 

Hej!

Thuja 'Smaragd' är OK på Hlamstadstrakten. Om jorden är gammal och utsugen så köp gärna ny, gräsfri, humusblandad matjord och gör ett "dike" med den nya jorden på botten och på sidorna. Använd de även att plantera med. 2-3 st/löpmeter rekommenderas. 

Man kan plantera tuja även nu under sommaren om man använder krukodlade plantor och sedan ser noga till att vattna - tuja är känslig för uttorkning.

Stora plantor finns att beställa från oss på OdlaShop.  

Sylvia