Häck vid tall

Hej!
Vi har planerat att plantera en häck vid tomtgränsen där det står bl.a. 2 stora tallar (5 m emellan). Kommer tujor att klara sig bredvid tallarna eller förstör tallarnas rötter dem. Om inte tujor klarar sig, så finns det exempel på en annan häckväxt eller buske som kan planteras bredvid tall?

Läget är halvskugga.

Camilla

Odla Svarar: 

Problemet här är att de flesta av tallens rötter breder ut sig i marknivån, så det kan vara svårt att plantera någonting intill dem utan att skada rötterna. Men finns det plats att göra det så klarar tujorna sig förstås, de har inga särskilt aggressiva rötter. Men som sagt, man bör plantera dem så att de inte intränger på varandras "revir".

Sylvia