Häck nära tomtgräns

Vilken av häckarna avenbok, bok, liguster och thuja kan planteras närmast tomtgräns, om man tänker på dels hur smal häcken kan klippas och dels hur kraftig tillväxten i sidled är? Vad kan vara lämpligt avstånd från häckens sida till tomtgräns?

Stina

Odla Svarar: 

Ska det vara så smal som möjligt, är avenbok bästa val. Den kan i princip klippas nästan hur smal som helst, bara man inte rör toppen förrän den önskade höjden är nådd.

Men med tanke på att man kanske behöver klippa den från den egna sidan bör man inte plantera den närmare än ca. 50-70 cm från tomtgränsen. Man måste ju kunna gå där och klippa.

Men om man gör ett avtal med grannen, som man för säkerhets skull ska teckna ner och skriva under, ett s.k. servitut, om att häcken ska vara gemensam, så kan man plantera den på tomtgrämsen. Då är det båda sidorna som ansvarar för sin sida och även kostnaden för plantorna bör delas lika.

Sylvia