Häck mot väg?

Fredrik Larsson

Zon 1-2 (på gränsen) Kullavik.

Vill sätta en häck på ca 25m mot en väg.

Önskar något som är vintergrönt och gärna blommar i Juli-Aug som är snabbväxande.

Finns det någon sådan?

/ Fredrik

Odla Svarar: 

Vintergrön och blommar.... det finns några tåliga rododendron-sorter som kan användas som häck om man byter jorden mot surjord. T.ex. 'Cunningham's White' används till häck. Ett annat blommande förslag är lagerhägg, välj i så fall någon av de höga sorterna. Trädgårdsmästaren i plantskolan kan rekommendera en sort som passar hos er.

Men problemet med storbladiga, vintergröna växter är att man helst inte ska ha dem för nära där man saltar på vägarna och särskilt inte om man plogar upp snövallar mot häcken! Samma sak gäller väl egentligen alla häckar, ingen mår bra av sådant behandling. Till viss mån kan man hindra skador genom att ha en nätstängsel på vägsidan av häcken och som häcken döljer sedan sett från huset.