Gula svampliknande områden

Marie-Louise

Vi har fått gula, svampliknade och slemmiga områden på gräsmattan, vad är det och vad skall man göra för att ta bort det?

/Marie-Louise

Odla Svarar: 

Hej

Det är lite för dålig information i Din fråga men jag ska försöka svara ändå.

Det är förmodligen fråga om groddbrand som drabbar unga plantor i nysådda gräsmattor mest. Detta orsakas av flera olika svampar. Jordar som är tunga, leriga, täta, våta och dåligt dränerade drabbas svårast. Är de dessutom dåligt gödslade med kväve och fosfor förvärras problemet. Höstgödsla med Algomin Trädgård, som innehåller just detta. Dränera om det är mycket vått.

Lycka till

Jankov