Gula fläckar på ädelsyren

Susanne

Vi har i vår trädgård en ädelsyren, troligen Andenken an Ludwig Späth. Syrenen är säkert 20-30 år gammal. De senaste åren har den angripits av gula fläckar, typ lava och de angripna grenarna ger ingen blom och verkar döda. Vad är detta och vad ska vi göra för att rädda detta vackra träd?

/Susanne

Odla Svarar: 

Det är troligen just lava eftersom det är så pass gammal syren. Om det är ett trädformat exemplar så pröva att skrapa bort denna beläggning med en kökssvamp, försök att inte skada barken under. Man kan också glesa ut syrenkronan genom att ta bort några av de mest drabbade grenarna som ändå inte blommar.

Annars brukar man ju föryngringsbeskära buskformade syrener, se min artikel om syren (http://www.odla.nu/artiklar/ute/buskar-och-hackvaxter/syrener/)!