Grus/sand i lerjord

Lennart Petersson

Hej Sylvia Läste ditt svar om hur man förbättrar lerjord. Jag har tidigare läst att man även kan blanda in grovt sand i en lerjord och då få en bättre struktur. Kan det vara ett alternativ? Vilken sorts sand är då att rekommendera.

Hälsningar Lennart

Odla Svarar: 

Hej! Lerjord är hård, finkornig, tät och tung, den är svår att gräva i den. Särskilt hård blir leran i torka, den känns som cement eller så spricker den sönder i stora sjok.

Vid ihållande regn blir effekten att lerjorden blir seg och klibbar fast vid spaden och på våren tar det lång tid innan lerjorden torkar upp så pass att man kan arbeta med den.

Men lerjorden brukar vara näringsrik, tyvärr är det svårt för växterna att få tag i näringen, så det växter dåligt om inte leran görs porösare.

Visst kan man ta sand, men sanden binder sig ofta i leran så att det blir en hal lervälling när det regnar och få helt motsatt verkan och gör istället lerjorden ännu hårdare vid torka = cement! Välj i så fall sand med den grövsta kornstorlek du kan hitta. Men det behövs stora mängder för att det ska bli någon effekt. Grus, med kornstorlek från knappnålshuvud till lillfingernagel är bättre. Grövre korn gör bl.a. att jordens dräneringsförmåga ökar.

Men börja alltid med att tillföra lerjorden någon form av mullämnen eller humus, alltså multnade organiska ämnen, mest växtrester. Lämpliga jordförbättringsmedel är torvmull, barkmylla, lövjord (skogsjord) och kompostjord. Det behövs rejält med mull, tillför det under flera år för att få lerjorden riktigt bra.

Med vänlig hälsning Sylvia