Grundgrävning

Vår dotter måste flytta olika sorter av buskar (idegran, "spökbuske", mahonia m.fl.) när de skall gräva runt grunden.

Kan man "jordslå" barr-och prydnadsbuskar under tiden? De måste även reducera omfånget på buskarna nu i augusti då en bergborrmaskin måste tagas in nära dessa buskar. Hur göra?

Tack!
Anita

Odla Svarar: 

Ni kan klippa försiktigt på buskarna, men på barrväxter ska det alltid finnas grönt innanför snittet. Klipp inte i onödan.

Ta upp dem med så mycket jord som möjligt. Sedan kan ni jordslå dem på en skuggig plats så länge, vattna om det inte regnar!

Sylvia