Grönt tak

Emma Lewis

Vi vill anlägga grönt tak. Vilken lutning måste vi ha? Just nu är taket platt. Kan man kanske bygga en lutning vid behov.

Odla Svarar: 

Jag kan inte detta med gröna tak så bra, så jag föreslår att du läser några hemsidor som berättar om det:
Vi i villa, sedumtak
Bygga hus, sedumtak
Vegtech sedum
Vegtech gräs mm

Sylvia