Gräsmatta på solig slänt

Vi har en solig relativt brant slänt mellan vår garageinfart och bilvägen som vi avser att snygga till. Idag växer bara ogräs men vi ska inom någon vecka jämna till underlaget (lerjord) och lägga ut matjord. Slänten är så pass brant att det inte går att klippa gräs med en vanlig gräsklippare.

Vilken typ av gräs kan vi plantera på denna mkt soliga och torra slänt (vid regnoväder kan det bli lite fuktigt)? Bör vi plantera alt rulla ut gräs direkt efter att vi lagt ut matjorden eller kan vi vänta med att plantera till våren? Om inte gräs är lämpligt i denna typ av slänt, har du då något tips på marktäckare eller dylikt som klarar av detta läge?

/Lena

Odla Svarar: 

Det kan vara mycket svårt att klippa gräs i sådana lägen, liksom att sköta buskar e.d. Så vad skulle ni tycka om en sedum-matta, eller sedum-örtmatta, som ni rullar ut på våren?

Bilder här: http://www.vegtech.se/moss-sedum.htm och http://www.byggahus.se/bygga/sedumtak.htm

Bilderna visar sedum på taket, men det går lika bra att ha på en solig slänt. Där kan ni kombinera med några buskar eller japanska gräs och vackra stenar på väl valda ställen om ni vill.

Sylvia