Gräsmatta - ogräs

Åsa

Vår gräsmatta håller på att försvinna p g a massor av småväxt daggkåpa som sprider sig, samt annat ogräs med revor. Gräsmattan i söderslänt. Vad kan vi göra?

/Åsa

Odla Svarar: 

Hej Åsa

Gräset har torkat flera gånger och skadats av det. Då vandrar torktåliga växter in på det tomma ytorna. Spruta bort ogräset med Round-up eller om det inte är stora ytor, använd Stroller Kombi Plus. Alternativt fräser du upp den gamla gräsmattan och börjar om igen.

Dressa jorden med dressjord för att få en mer fuktighetshållande jord. Vattna ofta och lite så att ytan är fuktig: Så nytt gräs. Passa sedan gräsmattan med vatten och dressa gärna med dressjord för att få en mer fukthållande jord. Gödsla med Agomin Gräsgödsel minst tre gånger per säsong.

Lycka till.

/Jankov