gräsfrösådd

Lena Jansson

Är det rätt tid att så gräsfrö nu i norra Uppland?

Odla Svarar: 

Hej!

Den bästa tiden för grässådd är på sensommaren, augusti-september. Det går även bra på våren men då ska man så när temperaturen är stadigt minst 5-6 grader och ingen strängare nattfrost. Längre fram på sommaren får man svårt att passa med vatten i tillräcklig mängd.

Med vänlig hälsning

Sylvia