Gräsfrö laboration

Vi har gjort en gräsfrö laboration i skolan där vi skulle undersöka hur mängden vatten påverkar gräsets tillväxthet. Resultatet blev väldigt varierat där t.ex. de två experimenten där förutsättningarna för fröna var  lika blev helt annorlunda. Hur kan det komma sig?

Malin

Odla Svarar: 

Det måste ha skilt sig på någon punkt. Ljusförhållanden, luftcirkulation, vattenmängd och -kvalité, jorden och fröna... undersök vad som INTE var lika, där har ni svaret!

Sylvia