Gräs mellan plattor

Stefan Nilsson

Jag har en gårdsplan med skifferplattor där jag vill så gräs. Vilken grästyp bör jag använda, finns det någon typ som är kortväxt och tät?

Odla Svarar: 

Hej!

Vill du så gräs och om ytan är större, så köp foggräs, det består av fårsvingel, en mycket kortvuxen grässort.  

Är ytan liten, kan du stället för gräs använder den lilla, låga och täta perennaväxten trampnarv. Den köps som färdiga plantor i plantskolan och sedan kan man dela på stussarna och plantera. De växer snabbt ihop till en hel matta mellan plattorna. Detta funkar om inte ytan är stor.
Även kryptimjan funkar om sin trädgård är i södra landet på mindre ytor.

Med vänlig hälsning
Sylvia