Grannens stora ek

Inga-Lill Myhrberg

Vår granne har en jättestor ek bara dryga metern från vår tomtgräns. Eken är ca 20 meter hög och breder ut sig 7-8 meter över vår tomt och skymmer effektivt all möjlighet till sol och uteliv på den sidan. Dessutom släpper den otroligt mycket ollon som vi försöker kratta upp, men många slår skott med massor av småekar som vi hela tiden måste se till att klippa bort. Kan vi kapa de grenar som som hänger över till oss och som dessutom förstör vår häck? Grannen har ingen förståelse för detta.

Odla Svarar: 

I jordabalken är stadgandet i 3 kap 1 § relevanta för detta fall att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen. Stadgandet i 3 kap 2 § talar om rätt för fastighetsägare att under vissa förutsättningar ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten från angränsande område om de t.ex. skadar din gräsmatta e.d. Dock skall ägaren först ges tillfälle att göra detta om åtgärden kan medföra skada av betydelse för honom. 
Träd som enbart skymmer eller skuggar faller dock utanför denna bestämmelse. 

Så du får tala med grannen om vilka olägenheter hans ek medför dig och på ett vänligt och övertygande sätt få honom inse problemet. Be honom ta ner eken eller grenarna så att du kan utnyttja din trädgård eller t o m erbjud dig att göra det (men se till att få det på papperet först!)

Om det inte går att komma överens, kan du kanske få hjälp av kommunens miljöförvaltningsjurist. 

Här kan du läsa mer om grann-juridiken.  

Sylvia