Grannens rötter

Christofer Engberg

I en artikel, eller rättare sagt i Jordabalkens 3:e kapitel, står det tydligen att §2 "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom". 

Det är ju bra att man FÅR ta bort rötter/grenar själv men nu undrar jag om man kan KRÄVA att det intilliggande områdets ägare tar bort roten eller grenen?

Odla Svarar: 

Hej!

Det är alltid bra att hålla god ton mot grannarna, så försök prata snällt med dem och förklara att roten är till besvär för dig. Be dem att ta bort den. Det finns ingenting i lagtexten som tvingar grannen att ta bort den, så kräva kan du nog inte göra. 

Sylvia