Granhäck

Jag undrar vad jag ska göra med min granhäck som är 1 meter hög och 12 meter lång, den gränsar till grannen som har en murad stenmur. Vill veta hur jag ska beskära den, och kommer rötterna att "spränga" grannens mur?

mvh
Carola

Odla Svarar: 

Granhäck har genomgående stam, varför man inte ska klippa toppen förrän häcken har den höjden man önskar. Sidor kan man trimma allt eftersom häcken växer. Det gör man under sommaren, men det ska alltid finnas grönt innanför snittet. Granar bildar inte nya skott på äldre ved, varför man endast bör klippa årsskott och bara till ca. hälften. Dessa bildar nya sidoskott nästa år och då klipper man dem tills hälften etc. etc.

Men en sak är inte bra: en granhäck ska ha ljus från alla håll, annars torkar den sidan som inte får ljus, alltså den som ligger mot stenmuren.

Om den ska lyfta upp grannens stenmur beror på hur pass massiv den är. Men det är nog troligt på sikt, granen har starka, ytliga rötter.

Sylvia