Granhäck

Om jag vill plantera en granhäck hur många plantor bör jag sätta på varje meter, skall sätta på ca 75 m?

Mona

Odla Svarar: 

När man sätter en häck, brukar man sätta ungefär 3 plantor per meter, men ska du ha en hög häck och om du ska ha vanlig skogsgran, räcker det med 2 per meter. Då får varje planta lite större utrymme även om det tar längre tid innan häcken blir riktigt tät. Plantera gärna tidig vår, april-maj och toppa inte plantorna förrän sluthöjden på häcken är nådd. Även höstplantering fungerar bra om man gör det i tid, dvs inte på senhösten.

Sylvia