Göteborgs Diamant

Planterade för 5 år sedan Göteborgs Diamant det var lätt beskuret när vi köpte det. Vi har aldrig beskuret det. Det har aldrig kommit några blommor. Tar det 8-10 år innan något händer?

Göran

Odla Svarar: 

Ja, tyvärr tillhör denna till de långsamma sorterna. Det blir ett mycket stort träd och det växer kraftigt nu de första åren innan det börjar blomma.

Sylvia