Göra i ordning vår tomt

Hej!
Vi håller på att göra i ordning vår tomt. Vi har en liten bergig tomt där vi nu sätter upp murar i en brant slänt. Vid sidan om slänten är det "berg i dagen" där vi funderar på att göra en liten konstgjord bäck. Det är en längsgående spricka i berget från toppen ner till marken, där det skulle kunna blir fint med en bäck.

Har ni något förslag eller var kan jag hitta något där jag kan läsa mer?

Hälsningar och tack på förhand!
Anita

Odla Svarar: 

Här finns mycket att läsa om vattenarrangemang: http://www.odla.nu/katalog/links/lu_2-1.html och det är fyra sidor länkar som har med vatten att göra. Kolla om du hittar någon passande länk med bäckar.

Sylvia