Gödsling vs täckbark

Hej!
Jag har planterat ett bigarrå-träd på min gräsmatta. Jag täckte planteringsstället med täckbark för att inte få någon gräsbeväxning under trädet. Hur gör jag när jag ska gödsla trädet? Måste jag ta bort täckbarken, hälla på gödseln och sedan lägga tillbaka täckbarken - eller kan jag gödsla "ovanpå" täckbarken?

Gunnar

Odla Svarar: 

Täckbarken suger kväve ur jorden och så även från gödseln. Så det bästa är om du gödslar under barken eller ännu hellre, låter det vara öppet tills gödseln har hunnit sugas upp av jorden.

Sylvia