Gödsla gräsmattan på hösten.

Robert Speich

Vilket gödsel skall användas nå under hösten för att stärka mattan under vinter?

Odla Svarar: 

Hej,

normalt brukar jag inte rekommendera höstgödsling av gräsmatta. Jag tycker den blir bäst om man gödslar ordentligt under tillväxten istället och jag har inte märkt någon speciellt stor skillnad när jag höstgödslat gräsmattan. Men man kan använda sig av så kallat höstgödsel, detta gödsel innehåller inget kväve. Det är väldigt viktigt att det du gödslar med inte innehåller något kväve alls. Sen tidig vår kan man använda sig av järnsulfat för att få bort mossan.

//Anna Theorin