Gödning med träaska

Kan man strö ut träaskan från braskaminen på tex. syrenhäcken, äppel- och päronträd, magnolia, tujahäck, div. perenner och prydnadsbuskar tex. forsythia?

Birgitta

Odla Svarar: 

Aska innehåller kalium, fosfor och kalk och en massa andra ämnen, dock inte kväve. Du kan använda den överallt utom till kalkskyende växter som Rododendron. Askan höjer pH-halten, så den kan hjälpa mot mossa i t.ex. gräsmattan.

Sprid askan väl och ta inte för mycket på en gång. Har du mycket aska, lägg den i komposten, väl nedblandad med annat kompostavfall.

Det kan finnas tungmetaller och andra rester kvar i askan, beroende på varifrån veden kommer, men vanligen är det ingen fara.

Sylvia