Gles häggmispel

Hej,
vi har en häggmispel som blivit urklippt. Den är 3 meter hög och 5 meter lång. Hur ska vi göra för att få den tät?

Anna

Odla Svarar: 

Man kan alltid klippa ner den och "börja om" så att säga, om den är väldigt gles. Fast häggmispelhäck brukar bli tät av sig själv om den trivs.

Så ni får kolla jorden först så den inte är dålig och utarmad, ge gärna kompostjord också. Sedan kan ni gödsla med kogödsel eller annan stallgödsel nu runt midsommar och tidigt på våren. Och så får häcken inte lida av torka, vattna om det inte regnat på ett tag.

Sylvia