Ginnalalönn eller sockerlönn

Tänker plantera två ginnalalönnar eller sockerlönnar, med stam och undrar om det är möjligt att få tag i större träd.

Ska planteras vid den Halländska kusten.

Hälsningar
Björn

Odla Svarar: 

Ja, det går bra att köpa större träd. Ev. kan man kan kolla med kommunen (Gatukontoret, Parkförvaltningen) eller det kommunala eller privata bolag som sköter kommunens planteringar.

Det finns större träd att köpa bl.a. hos Flyinge Plantshop www.flyingeplantshop.se, Stångby Plantskola utanför Lund (men den är egentligen en grossist, så ring och fråga snällt) och Tönnersjö Plantskola http://www.tonnersjo.se/.

Men i princip ska alla trädgårdshandlare kunna ta hem större träd vid beställning. Tänk dock på att ett större träd kostar mer och då är det är viktigt att veta hur det har odlats. Problemet brukar vara att få någorlunda litet men ändå effektivt rotsystem. Om du betalar stora pengar för ett större träd, se då till att få etableringsgaranti.

Sylvia