Gift från järnvägssliper?

Ulla

Vi vill anlägga ett trädgårdsland i en sluttning med fet och fin jord på vår fritidstomt i Roslagen. Men ovanför den aktuella jordplätten ligger en järnvägssliper som den förre ägaren använt som kantavskiljare. Den kan ha legat där i 10-15 år. Kan gifter ha läckt ut i jorden? Kreosot eller andra gifter?

Och finns det något ställe i Norrtäljetrakten där man kan jämna in jordprov för analys?

Hälsningar Ulla

Odla Svarar: 

Att anlägga trädgårdsland intill gamla slipers är inte bra!

Ni kan lämna jordprov till Eurofins (http://www.eurofins.se/), läs mer på deras hemsida!