Går det att rädda våra gamla syrener?

Kati Häggström

Vi har två äldre 3-4 meter höga syrener, en vit och en mörklila, som har blommat och doftat ljuvligt i många år. I år kom endast EN vit blomklase. Stammarna har lagt sig ner från mitten och vi har vartefter varit tvungna att såga av dem. Några grenar har skjutit upp som skott ur de förvedade stamstumparna och det är på ett sådant skott den vita blommar nu. Runt syrenerna växer det upp rotskott med ljuslila blommor, så jag tror att de ädla syrenerna kan vara inympade på vanlig bondsyren. Kan vi göra något för att få de fina syrenerna att överleva? Bifogar bilder där man ser att den mörklila fortfarande blommar fint. Men även den har vedartade stammar, som knäcks lätt eller "torkar bort".

Odla Svarar: 

Hej!

Ädelsyrener som den vita och de mörklila är ympade på rötter av bondsyren, därav de ljuslila rotskotten.

Om ni vill förnya de ädla syrenerna, kan ni såga ner dem några grenar i taget under några år.
Men tänk på var ni sågar: ympstället brukar synas som en utbuktning nere, nära markytan. Ovanför denna bör ni lämna några dm kvar så att ädelsyrenen kan komma med nya skott, precis som den vita har gjort. 

Rensa i röran med rotskott under ympstället, ta bort gräs och ogräs runt stammarna och ge syrenerna gödsling så tror jag nog att de gamla ädlingarna kan komma igen.

Sylvia