Gammal rosenrips

Vi har fem plantor gammal rosenrips som häck mot grannen. Den planterades för tjugo år sedan och varit så fin och hög, med riklig blomning i många år. De senaste åren har den dock fått mjöldagg och  grenarna vissnar och dör på den. I år klippte vi ned den rejält, men den tycks inte svara på detta. Är plantorna för gamla?

Eva-Marie

Odla Svarar: 

Växter blir gamla liksom vi människor. Om den inte svarar på nerklippning och gödsling, så kan ni fundera på att ersätta den med en ny häck. Ta då upp den med rötter och byt jord först, den gamla jorden är säkert helt utsugen.

Sylvia