Gallkvalster - avenbok och bok

Carolin

Hej Sylvia

I fjol rådfrågade vi dig om vår avenbokshäck som visade sig ha blivit angripen av gallkvalster. Se denna tråd: http://www.odla.nu/node/63010

Vi tog förra hösten bort alla löv från avenbokshäcken, brände inte dem men lade dem noga ned i trädgårdstunna.

Denna säsong har gallkvalstren kommit tillbaka och vi trodde först att vi tagit bort löven för sent eller att vi verkligen var tvungna att bränna löven. Hur som helst - precis ovanför denna avenbokshäck står en väldigt hög stor fin gammal bok, vars bladverk vi inte tidigare granskat i detalj. Vi hade nu i dagarna en arborist här för att beskära trädet och då visade det sig att detta bokträd är ganska hårt angripet av gallkvalster, det med. Måste det inte då vara så att bokträdet sprider kvalstret ner till avenbokshäcken? Så det här med att ta bort löv och bespruta häcken borde inte hjälpa? Behöver bokträdet någon behandling? Och hur kan vi få bort gallkvalstren från avenbokshäcken med de här förutsättningarna?

Mvh Carolin

Odla Svarar: 

Hej

Jaha, så där finns även en bok med gallkvalster. I sådana fall räcker det inte att bränna löven, det är ju i så fall boken som sprider gallkvalstren, så det räcker verkligen inte att ta bort löv och bespruta avenbokshäcken om det står en stor smittokälla precis ovanför.

Om det bara hade varit den stora boken så skulle man ju inte behövt åtgärda, det syntes ju knappast, men avenbokshäcken lär inte bli fri från gallkvalster så länge boken inte är det. Svavelbehandling (Kumulus) under knoppsprickning behövs nog både på avenbokshäcken och boken om ni vill bli av med detta. Kanske arboristen kan rekommendera någon eller eventuellt utför det själv?

Till dess, ta bort alla nedfallna blad både från boken och avenbokshäcken på hösten för att minska övervintringsplatser för gallkvalstret, men vanligen övervintrar gallkvalster i knoppfjällen och barkflagor.

Med vänlig hälsning Sylvia