Fyllnadsmassa - odlingsyta

Siv

Vår odlingsyta består av fyllnadsmassa. Fyllnadsmassan innehåller lera, sten, olika delar av annat material och ytan är bevuxen av kraftigt växande rödklöver. Tomten består av nivåskillnader beroende på att tomten ligger i en skogssluttning.

Hur skall man förfara för att få en bra odlingsyta med tanke på att skapa en gräsmatta samt odla träd och buskar? Vi har börjat att gräva på denna yta men vi tror att det inte är så bra.

Ytan vi pratar om är ca: 150-200 kvm.

/Siv

Odla Svarar: 

Hej Siv

Vill du ha bort rödklövern bör du spruta med Roundup eller motsvarande medel, eller rensa för hand om du inte vill använda gifter. Vissa vill ha klöver i gräset. Jag hade tillfört cirka 10 centimeter med ny matjord, gärna blandad med sand. Ta bort alla större stenar. Lämna de stenar som är cirka en centimeter och mindre. Då hamnar du en bit ovanför stenarna och får en bättre grogrund för gräsfröet.

För rabatterna bör du se till att gräva ut och få bort merparten av stenarna. En rabatt ska vara cirka 30-40 centimeter djup. Komplettera med köpejord. Grundgödsla allt med Algomin Trädgård (120 kilo/100 kvadratmeter) utom där du planerar att ha surjordsväxter (typ rhododendron).

MVH Jankov